1. Home
  2. Docs

Docs Directory

 Has attachment ชื่อเอกสาร Author สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด
การสื่อความหมายเชิงสัญญะในสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สมศักดิ์ พันธ์ศิริ 9 สิงหาคม 2022 9 สิงหาคม 2022
แบบประเมินการตรวจร่างกายระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ รัชนี ผิวผ่อง 16 กรกฎาคม 2022 16 กรกฎาคม 2022
แบบประเมินการตรวจร่างกายระบบประสาท กล้ามเนื้อกระดูก และระบบตา หู คอ จมูก รัชนี ผิวผ่อง 16 กรกฎาคม 2022 16 กรกฎาคม 2022
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อารีรัตน์ เมืองแสน 12 กรกฎาคม 2022 12 กรกฎาคม 2022
PPT บทที่ 3 สุวิมล ชูสุวรรณ 28 มิถุนายน 2022 28 มิถุนายน 2022
บทความวิจัย
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ 27 มิถุนายน 2022 27 มิถุนายน 2022
PPT บทที่ 2 สุวิมล ชูสุวรรณ 27 มิถุนายน 2022 27 มิถุนายน 2022
PPT บทที่ 1 สุวิมล ชูสุวรรณ 14 มิถุนายน 2022 14 มิถุนายน 2022
บทที่ 1 การจัดการเรียนรู้และการจัดการเชั้นเรียน
สุวิมล ชูสุวรรณ 14 มิถุนายน 2022 14 มิถุนายน 2022
คลินิกนอกเวลา ปีการศึกษา 2565 ภาคที่ 1 ชนัดดา รัตนา 7 มิถุนายน 2022 7 มิถุนายน 2022

There are no docs for this view.

Viewing 1-10 of 1232 docs