1. Home
  2. Docs

Docs Directory

 Has attachment ชื่อเอกสาร Author สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด
โภชนาการ
ปรัชญา ชุมแวงวาปี 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
แผนบริหารการสอน ปรัชญา ชุมแวงวาปี 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
มคอ 3 ว่ายน้ำวิทย์ ปรัชญา ชุมแวงวาปี 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
การตรวจหาเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 จากการป้ายเชื้อในจมูก (throat swab) และตรวจหาโดยวิธี RT-PCR สิริณี จิรเจษฎา 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ปะการัง (coral)
สิริณี จิรเจษฎา 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
ตัวอักษรในตารางธาตุ Sc I Es N Ce
สิริณี จิรเจษฎา 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
ตัวอักษรในตารางธาตุ B I O
สิริณี จิรเจษฎา 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
ตารางสอน 1/2563 สิริณี จิรเจษฎา 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
มคอ.3 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา สิริณี จิรเจษฎา 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
สิริณี จิรเจษฎา 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020

There are no docs for this view.

Viewing 1-10 of 882 docs