1. Home
  2. Docs

Docs Directory

 Has attachment ชื่อเอกสาร Author สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด
บทที่3 พลังงานน้ำ เทอม2ปี63 จินดาพร สืบขำเพชร 30 พฤศจิกายน 2020 30 พฤศจิกายน 2020
บทที่2 พลังงานแสงอาทิตย์ เทอม2ปี63 จินดาพร สืบขำเพชร 30 พฤศจิกายน 2020 30 พฤศจิกายน 2020
เทอม2ปี63 พื้นฐานของพลังงาน จินดาพร สืบขำเพชร 16 พฤศจิกายน 2020 16 พฤศจิกายน 2020
ตารางสอน ปีการศึกษา 2563 ภาคที่ 2 ชนัดดา รัตนา 15 พฤศจิกายน 2020 15 พฤศจิกายน 2020
สื่อประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล 1/2563 ณปภัช วรรณตรง 11 กันยายน 2019 8 ตุลาคม 2020
สื่อประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 1/2563 ณปภัช วรรณตรง 24 มีนาคม 2020 8 ตุลาคม 2020
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อุกฤษฎ์ นาจำปา 29 กันยายน 2020 29 กันยายน 2020
สมุดคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 อุกฤษฎ์ นาจำปา 29 กันยายน 2020 29 กันยายน 2020
โภชนาการ
ปรัชญา ชุมแวงวาปี 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020
แผนบริหารการสอน ปรัชญา ชุมแวงวาปี 17 กันยายน 2020 17 กันยายน 2020

There are no docs for this view.

Viewing 1-10 of 888 docs