1. Home
  2. Docs

Docs Directory

 Has attachment ชื่อเอกสาร Author สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
อุกฤษฎ์ นาจำปา 26 พฤศจิกายน 2021 26 พฤศจิกายน 2021
การบริหารหอผู้ป่วย nongnuch hormniam 15 กันยายน 2021 15 กันยายน 2021
เอกสาร มคอ.5 (ปีการศึกษา 2563 ภาคการที่ 2) ชลัท รังสิมาเทวัญ 14 กันยายน 2021 14 กันยายน 2021
เอกสาร มคอ.5 (ปีการศึกษา 2563 ภาคการที่ 1) ชลัท รังสิมาเทวัญ 14 กันยายน 2021 14 กันยายน 2021
เอกสาร มคอ.3 (ปีการศึกษา 2564 ภาคการที่ 1) ชลัท รังสิมาเทวัญ 14 กันยายน 2021 14 กันยายน 2021
เอกสาร มคอ.3 (ปีการศึกษา 2563 ภาคการที่ 2) ชลัท รังสิมาเทวัญ 14 กันยายน 2021 14 กันยายน 2021
ทฤษฎีจำนวน
วิชญาพร จันทะนัน 14 กันยายน 2021 14 กันยายน 2021
เอกสาร มคอ.3 (ปีการศึกษา 2563 ภาคการที่ 1) ชลัท รังสิมาเทวัญ 14 กันยายน 2021 14 กันยายน 2021
มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
สิริณี จิรเจษฎา 13 กันยายน 2021 13 กันยายน 2021
มคอ. 3 วิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 สิริณี จิรเจษฎา 13 กันยายน 2021 13 กันยายน 2021

There are no docs for this view.

Viewing 1-10 of 1150 docs