เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น