เบ้าร่วม โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย และการศึกษาปัญหาพิเศษ
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ หอประชุมศิวาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น