วิทยากรอบรมเรื่อง การแปรรูปชาใบหม่อน ชาใบเตย น้ำสมุนไพร น้ำข้าวโพด ณ บ้านหนองกระทิง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น