คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การเรียนรู้เครื่องมือภูมิศาสตร์ ณ โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น