การเรียนออนไลน์ของ Duke University มหาวิทยาลัยใน USA ในเรื่อง สรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์เบื้องต้น เพื่อนำมาปรับ/พัฒนารายวิชา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาต่อไป #พัฒนาตนเอง

ความคิดเห็น