9-12 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Open house เพื่อเปิดโอกาสให้สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้และบริการทางวิชาการในศาสตร์ด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงาน ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็น Admin ทำ Website ของสาขาวิชา ก็ได้ Update ข้อมูลกิจกรรมนี้ลงในเวบของสาขาเพื่อประชาสัมพันธ์งานของสาขาวิชาสู่ภายนอกต่อไป ตาม Link นี้ → http://hrm.bru.ac.th/2021/11/09/hr-open-house2021-6-12-พ-ย-2564/

ความคิดเห็น