ร่วมกิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563-2564 ในวันที่ 3 กันยายน 2566

ความคิดเห็น