เข้าร่วมกิจกรรมทริปทดลองเส้นทางท่องเที่ยวภูเขาไฟ 6 ลูก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Pianpan Supakot, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ถนน และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Pianpan Supakot, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสกูตเตอร์

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และอนุสาวรีย์อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

ความคิดเห็น