เป็นวิทยากรการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกผักร่วมกับ ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกผัก ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 5 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น