เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active Learning” สอนอย่างไรให้สนุกและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระกียรติ (อาคาร 15)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น