สัมภาษณ์รอบรับตรง. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่25 มกราคม พ.ศ.2566 ยินดีต้อนรับว่าที่นักศึกษาทุกคนค่ะ😊
#สาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป #272 #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
+76

ความคิดเห็น