นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายคณะเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567

 

ความคิดเห็น