ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุขโต ในวันที่ 31 มกราคม 2567

ความคิดเห็น