โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อบรมให้แก่คุณครูจากระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่สอนด้วนสังคมศึกษา ในเรื่องการทำแผนการสอน วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 พุดน้ำบุษย์ ตึก 22

ความคิดเห็น