ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ BRU DOME มรภ.บร. นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดพิธีงานวันเด็กประจำปี 2567 โดยคำขวัญของวันเด็กปีนี้ ได้แก่ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคาระความแตกต่าง ร่วมกันสร้างปรัชาธิปไตย โดยหนึ่งกิจกรรมซึ่งสร้างสีสันให้กับงานในวันนี้ได้แก่ กิจกรมมซุ้มโรงทาน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีโรงทานทั้งสิ้น 50 บูธ และมีจุดให้บริการน้ำดื่ม โดยได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ อย่างล้นหลาม

ความคิดเห็น