4 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักวิจัยประเภททุน Fundamental fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น