เข้าร่วมการนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการกลไลการขับเคลื่อนเสริมพลังชุมชนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเขตชีวมณฑลภูเขาไฟ 6 ลูก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการวิจัยภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในวันที่ 9 กันยายน 2564

 

ความคิดเห็น