ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1-3 กันยายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

และรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ใันวันที่ 10 กันยายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ความคิดเห็น