บรรยากาศซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาได้ทำการซ้อมย่อยสาขา ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการนี้คณาจารย์ในสาขาทุกท่านได้ร่วมซ้อมให้กำลังแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมต่าง ๆในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ความคิดเห็น