รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตปฏิบัติของโครงการอบรม “การปรับปรุงบำรุงดิน” ร่วมกับ ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น