วันที่ 6 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมองครบส่วนสำหรับผู้สูงอายุ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น