เป็นวิทยากรที่ปรึกษาการจัดทำโครงงานการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นของนายางพารา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.บุรีรัมย์ ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) มทส.จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์แนบ

pdf ที่ปรึกษาโครงงานจุฬาภร

ขนาดไฟล์ 85 KB | จำนวนดาวน์โหลด 41 ครั้ง

ความคิดเห็น