วันที่ 16 มกราคม 2566 ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการกิจกรรมวันครู ภายใต้งาน “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566” ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น