วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น