ค่ายดาราศาสตร์สัญจรประจำปี 2566 สาขาวิชาฟิสิกส์   ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566
โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 

ความคิดเห็น