ผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาในการแข่งขัน ด้าน Business Story-Telling Compertition: Us.. in 10 Years’ Time ระดับอุดมศึกษา ในงาน The Fifth PIM Language  Competition จัดโดย สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น