ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562
วันที่ 21 กันยายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


   

ความคิดเห็น