ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าใช้ฐานข้อมูลของ Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ ผลงานจะดี มีคุณภาพก็จำเป็นต้องใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพเช่นกัน ดังนั้น ฐานข้อมูลเหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย อย่าพลาด และมาใช้กันเยอะๆ นะคะ

🔴 เข้าใช้ฐานข้อมูล : https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
🔴 สืบค้นนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้ค้นผ่าน https://sslvpn.bru.ac.th/remote/login?lang=en
📁 คู่มือ-ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดให้บริการ https://www.uni.net.th/wp…/uploads/2022/01/IEEE-2021.pdf
🔴 รายชื่อและรายละเอียดฐานข้อมูล https://www.uni.net.th/reference-database/

🟣🟡 เว็บไซต์หอสมุด : http://lib.bru.ac.th/ ดูน้อยลง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น