เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการจังหวัดบุรีรัมย์ “การแข่งแขันทักษะทางคอมพิวเตอร์” รอบคัดเลือกตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับภูมิภาค

ความคิดเห็น