💕…9 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณท่าน รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่กรุณาให้สัมภาษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ “มหกรรม U2T BRU Fair ” การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมภายในตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

📻…. ออกอากาศในรายการ สวัสดีบุรีรัมย์ ช่วง ของดีๆ ที่ชุมชน เสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.10-07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
🍂🍂🍂🍂🍂
13 – 16 กุมภาพันธ์ นี้
📣📢ขอเชิญ…เลือกซื้อ…และชมผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ จาก 14 อำเภอ 60 ตำบล
🍒🍊ในงาน “มหกรรม U2T BRU Fair ” การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
🌿☘️จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลงานรางวัลระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าผ้าภูอัคนี ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหาร ขนุนทอด ข้าวเกรียบ น้ำพริก เครื่องดื่มสุขภาพ ปลาส้ม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ
💕ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , ถนนเสด็จนิวัต และถนนจิระ
🎊ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมภายในตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
#BRICC Festival ๒๐๒๒
#กำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น