มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ คลิปนำเสนอไอเดียการทำการตลาดข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ และการทำอินโฟกราฟิกนำเสนอข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์

ความคิดเห็น