ระบบห้องสมุด SE-ED E-Library สามารถเข้าใช้บริการด้วยเว็บไซต์ http://se-ed.belibcloud.com
และสามารถ Download Appication ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ ios
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookdose.se_edxpath
ios : https://apps.apple.com/us/app/se-ed-e-library/id1498026889?ls=1

User : e-mail ของมหาวิทยาลัย
Pass : 123456

ความคิดเห็น