วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ฟัง Live การอบรมจัดโดยคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับธนาคารออมสิน โครงการ GSB Micropreneur การอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 ในหัวข้อ Opportunity Canvas

ความคิดเห็น