ประชุมคณะวิทยากรวิพากษ์และสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในโครงการ Buriram Open Class 2023

ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ขอเรียนเชิญท่านวิทยากร ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผ่าน Zoom

ความคิดเห็น