เป็นการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นที่ผู้กักตัวต้องใช้ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง อย่างหนึ่งในการให้เป็นผู้ที่มีจิตใตโอบอ้อมอารีย์

ไฟล์แนบ

jpg S__3301399

ขนาดไฟล์ 629 KB | จำนวนดาวน์โหลด 35 ครั้ง

jpg S__3301401

ขนาดไฟล์ 649 KB | จำนวนดาวน์โหลด 45 ครั้ง

jpg S__3301400

ขนาดไฟล์ 432 KB | จำนวนดาวน์โหลด 39 ครั้ง

ความคิดเห็น