เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น