ร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตร ชมเมืองยามเช้า ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์ ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 และ 13 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น