18 ตุลาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ขานนามบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความคิดเห็น