วันที่ 21 กันยายน​ 2563​ ติดตาม​ประเมินผล​ โครงการ​ อว.สร้างงาน​ระยะ​2​ หลักสูตร​ MS02​ ตลาดออนไลน์สำหรับแม่ค้ามือใหม่ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน…. ขอบคุณผู้ร่วมโครงการทุกท่านค่า

ความคิดเห็น