ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ณ ถนนเสด็จนิวัติ มรภ.บร. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ และผู้บริหารให้กำลังใจผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีในงาน“ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2023 (BRICC Festival 2023)“ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”(The King’s Strength of the Land with Science and Art for Sustainable Development) และมีกิจกรรมที่ดีอื่น ๆ อีกมากมาย

,.

ความคิดเห็น