15 มิถุนายน​ 2562. รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา​ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา​2562 … ในรูปแบบการประเมินออนไลน์ โดยร่วมนำเสนอ ตอบคำถามและรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมผู้ประเมิน

ความคิดเห็น