พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น