วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์จัดการอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 หลักสูตรภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในระยะ 1 และระยะ 2

 

ความคิดเห็น