ในวันที่ 11 สิงหาคม  2563     ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ทำหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ในนามตัวแทนจากสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น