ประชุมadminwebsite-online

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกท่านประชุมผ่าน google meet ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 63 เวลา 10.00 น.

ประชุมadminwebsite-online
ประชุมadminwebsite-online

ความคิดเห็น