วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ตรุษจีนปีมังกร พัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจีนมากมาย อาทิ การแสดงร้องเพลงจีน รำพัดจีน การแสดงดนตรีจีนกู่เจิง การประกวดคัดลายมือภาษาจีน รวมถึงการประกวด 春节偶像大赛 Chinese New Year Idol 2024 ให้นักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมแสดงความสามาถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

ความคิดเห็น