เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการเขียนบทความและดูแลเว็บไซต์” วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

วิทยากรโดย ดร.ณัฐพล แสนคำ เรื่องการจัดใช้งาน Personal Website, Dspace, Classromm, LMS, Meets ฯลฯ

ความคิดเห็น