ขั้นตอนการเพิ่มถอนรายวิชา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สวัสดีครับน้องนักศึกษา วันนี้พี่จะมาเขียนบทความเกี่ยวกับการเพิ่มถอนรายวิชา  โดยการเพิ่มถอนรายวิชาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติคำร้อง และเปิดที่นั่งให้กับนักศึกษา เรามาดูขั้นตอนการเพิ่มรายวิชากันครับ

  1. การถอนรายวิชา ในกรณีที่ยังอยุ่ในระยะเวลาของการเพิ่ม-ถอน
    1.1 นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบบริการการศึกษาและสามารถถอนได้ทันที (http://reg.bru.ac.th)

ความคิดเห็น