27 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งประจำปี 2562 พร้อมทั้งดูแล และให้คำแนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 

ความคิดเห็น